توسل خانه

متوسلیم به ائمه اطهار

توسل به حضرت فاطمه زهرا (س)
 

اما ختم توسل به حضرت فاطمه زهرا(س) به گفته مرحوم خويي آمده است كه ايشان فرمودند :

به سند معتبر از يكي از اولياءالله مرويست كه هر گاه ترا حاجتي باشد بسوي خداوند عالميان و بسيار منتظر شده باشي دو ركعت نماز حاجت بجا آور و بعد از سلام (و سه مرتبه الله اكبر بعد از سلام)،

تسبيحات فاطمه زهرا را بخوان(۳۴ مرتبه الله اكبر ، ۳۳ مرتبه الحمد لله، ۳۳ مرتبه سبحان الله)،و بعد از آن  پيشاني را به مهر ميگذاري و يكصد بار ميگوئي

سپس صورت(گونه) راست را به زمين ميگذاري و يكصد بار همين را ميگوئي

و بعد صورت(گونه) چپ را به زمين ميگذاري و يكصد بارهمين را  ميگوئي

بعد از ان باز به سجده برو و  پيشاني را بر مهر ميگذاري و يكصد و ده بار همين را  ميگوئي

كه در مجموع چهارصدو ده مرتبه مي شود،

بعد از اتمام حاجت خود را به قاضي الحاجات عرض كن كه البته براورده مي شود (انشاءالله )

منبع: مريد مولا علي  |  گلخانه

[ پنجشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۸ ] [ 14:22 ] [ اسماعیل پناهی(همایی مرندی) ]

[ ]